Tiến sĩ Alex Jimenez, bác sĩ trị mỡ cột sống của El Paso
Tôi hy vọng bạn đã thích các bài đăng trên blog của chúng tôi về các chủ đề sức khoẻ, dinh dưỡng và chấn thương khác nhau. Xin đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi hoặc bản thân tôi nếu bạn có thắc mắc khi cần chăm sóc chăm sóc. Hãy gọi cho văn phòng hoặc tôi. Office 915-850-0900 - Ô 915-540-8444 Trân trọng. Tiến sĩ J

Danh sách bảo hiểm toàn diện

Danh sách bảo hiểm: Dưới đây, chúng tôi đã cung cấp một danh sách bảo hiểm toàn diện. Danh sách này tiếp tục thay đổi. Vui lòng gọi cho chúng tôi để tạo điều kiện cho bạn với thông tin cập nhật liên quan đến trang trải hoàn chỉnh được cung cấp bởi kế hoạch lựa chọn của bạn.

Tất cả các bảo hiểm dưới đây được chấp nhận: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc không chắc chắn về phạm vi bảo hiểm, vui lòng gọi cho chúng tôi, và chúng tôi chắc chắn sẽ giúp bạn xác minh bảo hiểm. Trân trọng. Tiến sĩ Alex Jimenez

hình ảnh kinh doanh LARGE
AARP
Lợi thế
Chương trình Access Plus
Chương trình sức khỏe có trách nhiệm
ACE
Lợi thế sức khỏe
Sức khỏe Cơ đốc phục lâm
Aetna
Chương trình sức khỏe ảnh hưởng AIG
Liên minh PPO
Tập đoàn bảo hiểm đồng minh Lô hội
Tập đoàn y tế Alta Bates
Altius (Chăm sóc sức khỏe tại thành phố Coventry)
Bảo hiểm gia đình Mỹ
AmeriChoice của UnitedHealthcare
AmeriGroup
AmeriHealth
AmeriHealth
Gia đình thương xót của công ty Ameritas
Khiên xanh chéo xanh lam (BCBS)
Đại ca xanh California
APWU
Chương trình sức khỏe Arcadian
Chương trình sức khỏe phát sinh
Tổ chức chăm sóc y tế Arizona
Arizona Bác sĩ IPA (APIPA)
ASR
Sức khỏe đảm bảo
Atlantis Health Plan (Lựa chọn dễ dàng)
Kế hoạch Y tế Avera
Avesis
AvMed Công ty Ngân hàng Cuộc sống và Thương vong
Biểu ngữ MediSun, Inc.
Phố sồi
Block Vision Blue Bell Lợi ích ủy thác
Blue Cross Blue Shield (BCBS)

Blue Cross Blue Shield (BCBS) của Texas
Sức khỏe gia đình Bluegrass
Kế hoạch BMC HealthNet
Sức khỏe Bravo
Giải pháp sức khỏe Bridgeway
Brown & Toland
Bộ phận bồi thường lao động California
Thủ đô xanh
Chăm sóc cải thiện Plus
Chăm sóc IQ Care1st
Carecore quốc gia
CareFirst Blue Cross Blue Shield (BCBS)
Chăm sóc nhiều hơn
Gói chăm sóc sức khỏe CarePlus

Nguồn chăm sóc Sâu bướm
CDPHP (Chương trình Sức khỏe Bác sĩ Quận Thủ đô)
Công ty bảo hiểm Celtic
Chương trình Sức khỏe của CeltiCare
CHAMPVA
Chương trình sức khỏe cộng đồng Trung QuốcAXAXUMUM
Mạng lưới Chăm sóc Lựa chọn
Cigna
Clements quốc tế
Đồng đẳng
Chăm sóc cộng đồng
Kế hoạch y tế đầu tiên của cộng đồng
Liên minh sức khỏe cộng đồng
Lựa chọn sức khỏe cộng đồng
Đối tác sức khỏe cộng đồng
Chương trình Y tế Cộng đồng của Washington
Chương trình Sức khỏe Đối tác Cộng đồng
Cộng đồng
Chương trình bảo hiểm y tế toàn diện (CHIP) của Illinois
Chương trình y tế và nha khoa toàn diện
ComPologists
Chương trình Sức khỏe Hòa nhạc
ConnectiCare
ConnectiCare của Massachusetts, Inc.
Conoco
Kế hoạch y tế hợp nhất
Mạng lưới sức khỏe người tiêu dùng
Corvel
Trung tâm chăm sóc sức khỏe thành phố Coventry
Quỹ Y tế Ẩm thực
DakotaCare
Tầm nhìn Davis
Ủy ban bồi thường lao động DC
Sức khỏe xác định
Nha khoa Delta
Liên minh sức khỏe nha khoa
Kế hoạch tiết kiệm nha khoa Kem đánh răng
Chăm sóc cộng đồng sa mạc
Công ty bảo hiểm sức khỏe Destiny
Dịch vụ y tế Devon
Kích thước hợp nhất
DRN (Mạng X quang chẩn đoán)
Kế hoạch trưởng lão
Biểu tượng
Khiên xanh Blue Cross (BCBS)

Kế hoạch đế chế
Mạng lưới sức khỏe Encore
Tập đoàn bảo hiểm Erie
Bản chất
Hiệp hội Evercare Everence, Inc,
Evolutions Hệ thống chăm sóc sức khỏe
Excellus Blue Cross Blue Shield (BCBS)
Thuốc mắt
Chương trình Y tế Cộng đồng Fallon (FCHP)
Chăm sóc Fidelis
Sức khỏe lựa chọn đầu tiên
Sức khỏe đầu tiên (Chăm sóc sức khỏe tại thành phố Coventry)
Mạng lưới nhà cung cấp tăng cường
Sức khỏe tự do
Công ty bảo hiểm tự do (Mạng lưới BlueCard PPO)
Sức khỏe thiên hà
Gateway Health Plan
Kế hoạch y tế GEHA
General Electric
GHI
Sức khỏe toàn cầu
Quy tắc vàng
Chăm sóc sức khỏe Great-West
Sức khỏe nhóm
Người giám hộ
Bảo hiểm Hanover
HAP (Liên minh)
Chương trình Harmony Health của Illinois
Chăm sóc sức khỏe Pilgrim Harvard
Khu chăm sóc sức khỏe của hạt Palm Beach
Lựa chọn sức khỏe
Health Net

Sức khỏe New England
Đối tác sức khỏe
Sức khỏe đúng
HealthChoice
Healthlink
Healthmarkets, Inc.
HealthPartners
HealthPlus
HealthSmart
Sức khỏe
Gia đình khỏe mạnh
HFN
Lợi ích y tế của HFS
HighMark Blue Cross Blue Shield (BCBS)
Khiên xanh HighMark
Bác sĩ đồi
HÔNG
HMA
HMSA
Horizon Blue Cross Blue Shield (BCBS) của New Jersey
Sức khỏe Horizon NJ
Chương trình sức khỏe Hudson
Sức khỏe Humana
Illinicare
IMO (Hệ thống y tế độc lập)
Độc lập Blue Cross Blue Shield (BCBS)
Mạng lưới Y tế Indiana (IHN)
Nhóm nhà cung cấp Ingalls (IPG)
Tập đoàn y tế quốc tế (IMG)
Chương trình sức khỏe của JMH
Chương trình Sức khỏe của Chủ lao động Johns Hopkins
Kaiser Permanente
Chương trình sức khỏe của Keystone Mercy
Lợi thế sức khỏe tự do
Liberty Mutual
Cuộc sống
Lutheran ưa thích
MD IPA
Dịch vụ y tế Magellan
MagnaCare
Mail Handlers Kế hoạch lợi ích
Mamsi
Mạng y tế được quản lý (MHN)
Chương trình Y tế Maricopa
Hỗ trợ y tế Maryland (Medicaid)
Chăm sóc bác sĩ Maryland
Bồi thường cho công nhân Maryland
Sức khỏe đại chúng
Y khoa
Medica
Dịch vụ mắt y tế (MES Vision)
Tương hỗ y tế
Trị bịnh
Tưởng niệm quản lý chăm sóc
Tập đoàn bảo hiểm thương gia
Chăm sóc thương xót
MetLife
Tàu điện ngầm
Lựa chọn vùng trung du
Tập đoàn y tế Mill-PeninsulaA196
Molina chăm sóc sức khỏe
Chương trình Y tế Công nghiệp Điện ảnh
PHCS nhiều người
MVP
Thủ đô quốc gia
Quản trị viên tầm nhìn quốc gia
Trên toàn quốc
NCAS
Chương trình Y tế Vùng lân cận (Massachusetts)
Nhà cung cấp dịch vụ y tế khu phố (NY)
Mạng y tế
Chương trình Sức khỏe Cộng đồng NewYork-Presbyterian
Chăm sóc cộng đồng vùng Đông Bắc
NovaNet

NY State No-Fault
ODS
Ôi
PPO OneNet
Sức khỏe tối ưu
Lựa chọn tối ưu
Sức khỏe Optum
Kế hoạch Y tế Oxford
Thái Bình Dương
Kế hoạch y tế PacificSource
Paramount
Chương trình Y tế Cộng đồng Parkland
Chương trình hộ chiếu y tế
PBA (Hiệp hội lợi ích của người tuần tra)
Chương trình y tế nhà nước Peach
PeachCare cho trẻ em
Bảo hiểm quốc gia
Sức khỏe hoàn hảo
Chương trình sức khỏe Phoenix
Nhóm bác sĩ y khoa của San Jose
Hệ thống y tế Pima (PHS)
POMCO

PPOPlus
Chương trình bảo hiểm tiền điều kiện hiện có (PCIP)
Đối tác chăm sóc ưu tiên
Chương trình y tế ưu tiên
Truy cập mạng ưu tiên (PNA)
Ưu tiên
Chữ thập màu xanh
Chương trình bảo hiểm sức khỏe của Trưởng lão / Công ty bảo hiểm Presbyterian
Mạng lưới Y tế Prevea (PHN)
Dịch vụ y tế chính
Principal Financial Group
Sức khỏe ưu tiên
Đối tác ưu tiênA245
tạo hóa
Kim tự tháp
QualCare
Kế hoạch chất lượng y tế của New York
Hiệp hội bác sĩ Ravenswood (RPA)
Regence Blue Shield của Idaho
Regence Blue Shield của Washington
Kế hoạch y tế núi đá
Bảo vệ an toàn
Mạng lưới sức khỏe Sagamore
Chương trình Y tế Sanford
Hạt Santa Clara IPA (SCCIPA)
Chương trình sức khỏe SCAN
Scott & White Health Plan
Chân trời an toàn
Chương trình bảo vệ sức khỏe (SHP)
Chọn Chăm sóc
Chọn mạng y tế
Chọn sức khỏe
Toàn bộ sức khỏe
Ý nghĩa
Chăm sóc cộng đồng Đông Nam
Quang phổ
Tổng công ty Quỹ bảo hiểm tai nạn nhà nước (SAIF)
Quỹ bảo hiểm bồi thường nhà nước
State Farm
Bảo hiểm Sterling
SummaCare
Sức khỏe vượt trội
Tầm nhìn vượt trội
Chọn lọc
TexanPlus
Chương trình Sức khỏe Trẻ em Texas
Chăm sóc cộng đồng Texas
Texas TrueChoice
Liên minh
The Hartford
Mạng lưới nhà cung cấp Three Rivers
Lợi thế TLC
Bệnh viện Torrance IPA
Sự thử thách
Travelers
Cựu chiến binh khuyết tật Tricare (TriWest)
TrustMark
Các kế hoạch liên quan đến sức khỏe của Tufts
UCare
U HA
UniCare
Chương trình y tế thống nhất
Dịch vụ mặc đồng phục Chương trình sức khỏe gia đình
liên hiệp
Liên minh Dịch vụ Y tế, Inc
Chương trình sức khỏe của Unison
Sức khoẻ hành vi của United
Hoa Kỳ
UnitedHealthcare
Chương trình Cộng đồng UnitedHealthcare
Đơn vị
Univera
Mỹ phổ thông
Chăm sóc y tế toàn dân
Chăm sóc gia đình đại học

Nhóm bác sĩ chăm sóc sức khỏe đại học
Chương trình Y tế UPMC, Inc.
Hoa Kỳ quản lý chăm sóc
USAAA311
Giá trị gia tăng
Cựu chiến binh Viant
Mạng lưới Y tế Virginia
Chương trình Y tế Premier Premier
Ủy ban bồi thường lao động Virginia
Lợi ích tầm nhìn của Mỹ
Vista
Lựa chọn VNS Chọn
VSP
Vytra
Cham soc tot
Wellmark Blue Cross Blue Shield (BCBS)
Wells Fargo (Acordia)
Lợi thế sức khỏe phương Tây
Bồi thường lao động
thiên đình
Zurich
 
  Để thuận tiện cho bạn, hãy (1) Cuộc hẹn trực tuyến và lấy của bạn (2) Biểu mẫu Lịch sử Trực tuyến DỄ DÀNG.  

Giờ khám bệnh

 

Thứ Hai8: 30 AM - 7: 00 PM Mở ngay bây giờ
Thứ Ba8: 30 AM - 7: 00 PM
Thứ Tư8: 30 AM - 7: 00 PM
Thứ Năm8: 30 AM - 7: 00 PM
Thứ Sáu8: 30 AM - 7: 00 PM
Thứ Bảy8: 30 AM - 4: 00 PM
Chủ Nhật8: 30 AM - 4: 00 PM
 

TRUY CẬP 24 GIỜ

Nhấp vào các nút bên dưới

 
Cuộc hẹn trực tuyến
(1) Đặt lịch hẹn trực tuyến ngay hôm nay 24/7 *

Nút bấm

   
(2) Điền vào Mẫu Tiếp nhận Bệnh nhân DỄ DÀNG CỦA BẠN
 

Nút bấm

 
Đăng tuyên bố từ chối trách nhiệm

Phạm vi hành nghề chuyên nghiệp *

Thông tin ở đây về "Danh sách bảo hiểm toàn diện"không nhằm mục đích thay thế mối quan hệ một đối một với chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ hoặc bác sĩ được cấp phép và không phải là lời khuyên y tế. Chúng tôi khuyến khích bạn đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe của riêng mình dựa trên nghiên cứu và quan hệ đối tác của bạn với chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ .

Thông tin Blog & Thảo luận Phạm vi

Phạm vi thông tin của chúng tôi được giới hạn trong Trị liệu thần kinh cột sống, cơ xương khớp, thuốc vật lý, sức khỏe, góp phần gây bệnh rối loạn nội tạng trong các bài thuyết trình lâm sàng, động lực học phản xạ somatovisceral liên quan đến lâm sàng, các phức hợp hạ lưu, các vấn đề sức khỏe nhạy cảm và / hoặc các bài báo, chủ đề và thảo luận về y học chức năng.

Chúng tôi cung cấp và trình bày cộng tác lâm sàng với các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi chuyên gia chịu sự điều chỉnh của phạm vi hành nghề chuyên môn và quyền hạn cấp phép của họ. Chúng tôi sử dụng các phương pháp chăm sóc sức khỏe và sức khỏe chức năng để điều trị và hỗ trợ chăm sóc các chấn thương hoặc rối loạn của hệ cơ xương.

Các video, bài đăng, chủ đề, chủ đề và thông tin chi tiết của chúng tôi bao gồm các vấn đề lâm sàng, các vấn đề và chủ đề liên quan và hỗ trợ, trực tiếp hoặc gián tiếp, phạm vi thực hành lâm sàng của chúng tôi. *

Văn phòng của chúng tôi đã nỗ lực hợp lý để cung cấp các trích dẫn hỗ trợ và đã xác định nghiên cứu nghiên cứu liên quan hoặc các nghiên cứu hỗ trợ các bài đăng của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các bản sao của các nghiên cứu hỗ trợ có sẵn cho các hội đồng quản lý và công chúng theo yêu cầu.

Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi bao gồm các vấn đề cần giải thích thêm về cách nó có thể hỗ trợ trong một kế hoạch chăm sóc hoặc phác đồ điều trị cụ thể; do đó, để thảo luận thêm về vấn đề trên, vui lòng hỏi Tiến sĩ Alex Jimenez DC hoặc liên hệ với chúng tôi tại 915-850-0900.

Chúng tôi ở đây để giúp bạn và gia đình bạn.

Blessings

Tiến sĩ Alex Jimenez A.D, MSACP, CCST, IFMCP*, CIFM*, ATN*

email: coach@elpasofeftalmedicine.com

Được cấp phép tại: Texas & New Mexico*

Tiến sĩ Alex Jimenez DC, MSACP, CIFM *, IFMCP *, ATN *, CCST
Danh thiếp kỹ thuật số của tôi